Aktualne badanie wody – Park Wodny i Hala Sportowa Tarnowskie Góry
Przejdź do treści

Aktualne badanie wody

Woda w naszych basenach jest przede wszystkim wolna od zanieczyszczeń i bezpieczna! Skąd to wiemy?

Właśnie z badań wody, które systematycznie dla Was wykonujemy. Powinniście też wiedzieć, że nad jakością wody w naszym Parku Wodnym czuwa spora grupa specjalistów, jak i również urządzenia filtrujące i uzdatniające.

Wytyczne GIS mówią, że „woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych. W wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli […]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) – mamy obowiązek sporządzania komunikatu zawierającego ocenę jakości wody oraz informacje o aktualnych przekroczeniach norm. Komunikat ten znajduje się w gablocie na terenie pływalni i jest opublikowany poniżej, na stronie internetowej.

Uzdatnianie wody – jak to działa?

Proces uzdatniania wody jest ściśle związany z jej obiegiem, świeżo uzdatniona woda jest nieustannie wprowadzana do niecki przez dysze znajdujące się w dnie, a woda zużyta przelewa się przez koryta przelewowe, skąd następnie trafia do zbiornika przelewowego lub kontaktowo przelewowego.
To wieloetapowy proces, który obejmuje m.in. ozonowanie, koagulację, filtrację przez złoże wielowarstwowe, korektę pH i dozowanie podchlorynu sodu. Wodny Plac Zabaw (czynny sezonowo) i niecka basenu do nauki pływania poddane są naświetlaniem promieniami UV.
Nad procesem uzdatniania i dozowania środków chemicznych czuwa instalacja sterująca i kontrolno pomiarowa, pracująca on-line. Ponadto kilka razy dziennie wykonuje się pomiary fizykochemiczne i dokonuje się ewentualnych korekt wskaźników. Średnio co drugi dzień występuje płukanie wsteczne (czyszczenie) każdego filtra. Ubytki wody i zapotrzebowanie wody na każdego kąpiącego uzupełniane są świeżą wodą.
Ilość pełnych wymian wody w ciągu doby w poszczególnej niecce zależy od jej wielkości.

Ozonowanie? A co to jest?

Ozonowanie wody to pierwszy etap jej uzdatniania. Woda trafia do zbiornika kontaktowo przelewowego, gdzie jest częściowo mieszana z ozonem doprowadzanym ze specjalnego generatora. Ozon skutecznie zabija bakterie, wirusy i inne groźne mikroorganizmy, ale także rozkłada wiele niepożądanych substancji, takich jak: zmyte z użytkowników basenu składniki potu lub pozostałości kosmetyków. Aby usunąć z wody ozon, woda jest filtrowana przez złoże z węgla aktywnego, który skutecznie usuwa go wraz z pozostałościami rozłożonych zanieczyszczeń.

Chlor w wodzie?

Podchloryn sodu stosowany jest do dezynfekcji wody, czyli natychmiastowego pozbywania się mikroorganizmów, które mogą dostawać się do wody wraz z korzystającymi z niej użytkownikami. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia chloru wolnego w niecce basenowej gwarantuje klientom bezpieczeństwo sanitarne wody i eliminuje ryzyko groźnych dla zdrowia infekcji. Zawartość chloru wolnego jest ściśle zaprogramowana i utrzymywana w różnych stężeniach w zależności od niecki basenowej.

Dlaczego przed wejściem do wody należy wziąć prysznic?

Każdy użytkownik basenu wprowadza do wody pewną ilość zanieczyszczeń, takich jak bakterie, pot, kurz i kosmetyki. Dokładne umycie ciała pod prysznicem środkiem myjącym pozwala więc poprawić komfort korzystania z pływalni zarówno sobie, jak i innym użytkownikom. Powyższe czynności usprawniają również proces uzdatniania i oczyszczania wody basenowej.

Uprzejmie informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.poz.2016 z 2015 r.).

CERTYFIKAT

ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY

POWIADOMIENIE