Polityka prywatności – Park Wodny i Hala Sportowa Tarnowskie Góry
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Park Wodny w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. W Tarnowskich Górach (zwana dalej „Parkiem Wodnym”), adres: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry, telefon: 32 393 39 00, e-mail: sekretariat@parkwodny.com.pl

  W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Parku Wodnego za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.

 2. Pełnomocnik d/sOchrony Danych Osobowych:

  Park Wodny powołał pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: e-mail: sekretariat@parkwodny.com.pl

 3. Cele przetwarzania danych osobowych:

  Park Wodny będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,

  na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:

  – realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,

  – realizacji usług gastronomicznych,

  – realizacji imprez okolicznościowych,

  – udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,

  – wynajmu lokali

 • na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

  Park Wodny będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:

  na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu, hali sportowej także z monitoringu hali basenowej i hali sportowej) –  w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług Parku Wodnego, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO

oraz
wizerunku z monitoringu w strefach publicznych – na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Parku Wodnego.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

  pracownikom i współpracownikom Parku Wodnego posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Parku Wodnego na podstawie Pani/Pana dyspozycji, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Parku Wodnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  lub organizacji międzynarodowej:

  Park Wodny nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Park Wodny będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

  Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 30 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

  Informacje szczegółowe dotyczące monitoringu w A.I.G. S.A. Określa regulamin monitoringu

 4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Parkowi Wodnemu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

  Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz współprzetwarzających w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego zostanie zrealizowany przy pozyskiwaniu dobrowolnej zgody).

 6. Stosowanie plików „cookies”:

  Strona internetowa pod adresem www.parkwodny.com.pl korzysta z tzw. „cookies”. Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.

  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.parkwodny.com.pl

 7. Park Wodny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Parku Wodnego.

 

Płatności w Strefie Klienta Parku Wodnego są obsługiwane przez First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa. Sąd Rejonowy dla dla m.st Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod nr IP8/2013. Polityka prywatności: Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz w First Data Polska S.A. zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez FDP S.A. rodo@firstdata.pl.